Hvordan påvirker covid-19 ditt selskap?

Kjære leietaker/gjest/samarbeidspartner!

Som følge av covid-19 pandemien følger vi gjeldende krav og anbefalinger fra helsemyndighetene om smittevernfaglig forsvarlig drift. Det innebærer drastiske endringer i vårt drift fra hva som har vært tidligere kjent, med ringvirkninger til deg som leietaker, gjest og samarbeidspartner. Vi gjør vårt ytterste for å hindre spredning og følge anbefalingene fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på helsemyndighetene sine nettsider.

For Hira Foods gjelder følgende:

 1. Makstak for private sammenkomster (bryllup (mehndi, barat, walima), bursdager) i Hira er 100 personer (§13a bokstav a), inkludert beskyttede.
 2. Makstak for arrangementer (sermonier ved bryllup (nikah), konfirmasjon, seminarer, konferanser) i Hira er 200 personer (§13a bokstav b), inkludert beskyttede.
 3. Ansatte (servitører, daglig leder, kjøkkenpersonell, parkeringsvakt, kontormedarbeider etc.) og oppdragstakere (fotograf, dekoratør, konditor etc.) inngår ikke i beregning av det totale antallet som kan være tilstede.  
 4. Hira tar ikke imot bestillinger for under 30 personer.
 5. Leietaker må utpeke en tilstedeværende ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til. Ansvarlig arrangør skal:
  • – gjøre undertegnede oppmerksom på sin rolle, i rimelig tid før selskapet.
  • – informere gjester om sin rolle og være tilgjengelig for spørsmål om smittevern.
  • – føre oversikt over hvem som er tilstede ved eventuell senere smitteoppsporing. Listen slettes etter 14 dager.
  • – iverksette tiltak så gjester i vente-, reise- eller smittekarantene ikke deltar. 
  • – unngå å invitere gjester som bor i en annen kommune (enn Rælingen) med høyt smittenivå.  
  • – sørge for at samtlige gjester overholder reglene under punkt 5. 
 6. Selskap skal gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det innebærer:
  • – god håndhygiene. 
  • – minst 1 meter avstand (skulder til skulder) til andre som ikke er i samme husstand. 
  • – ikke tillatt med håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
  • – unngå trengsel spesielt ved inngangspartier, parkeringsplassen, serveringsdisken, toaletter og rundt scenen. Det innebærer også at det ikke er tillatt med dhol/dans i eller utenfor lokalet. Planlegg nøye ankomst og avslutning, ved å for eksempel å sette opp ulike møtetidspunkter per husstand. Kom i færrest mulige biler.
 7. Det er tillatt med ulike separate arrangementer i flere lokaler samtidig. Kø og trengsel i fellesarealer (parkeringsplass og garderobe) må unngås.
 8. Det er ikke tillatt å nyte alkohol i Hira sine lokaler. 
 9. Ved catering er utleier eller leietaker selv ansvarlig for smittevernfaglig forsvarlig drift.
 10. Reservasjoner bekreftes med forbehold om endringer i antall, format, gjennomføring og servering, eventuell kansellering som følge av covid-19. Det er kostnadsfritt kansellering, uavhengig av årsak.

Vi gleder oss til å skape magiske øyeblikk igjen. Bestill ditt selskap via kontaktskjemaet.


Vennlig hilsen

Omar Ansari                                        
Smittevernansvarlig
Mob: 98880486

 

 

 

Opprettet: 21. mai 2020
Sist oppdatert: 20. juni 2021