Coronaviruset

Kjære gjest!

Hvordan påvirker corona ditt selskap?

Som følge av covid-19 pandemien følger vi gjeldende krav og anbefalinger fra helsemyndighetene om smittevernfaglig forsvarlig drift. Det innebærer drastiske endringer i vårt drift fra hva som har vært tidligere kjent, med ringvirkninger til deg som gjest og våre samarbeidspartner. Vi gjør vårt ytterste for å hindre spredning og følge anbefalingene fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på helsemyndighetene sine nettsider.

For Hira Foods gjelder følgende:
1. Makstak for selskaper i Hira er 50 personer (inkl. voksne og barn) forutsatt fast seteplassering.
2. Anvist sitteplass skal benyttes under hele arrangementet.
3. Minst 1 meter avstand mellom gjester. Gjelder ikke personer fra samme husstand.
4. Ikke tillatt med håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
5. Unngå trengsel spesielt ved inngangspartier, serveringsdisken, toaletter og rundt scenen. Det innebærer også at det ikke er tillatt med dhol/dans i eller utenfor lokalet.
6. Personer som har vært i nærkontakt med smittede, vært i rødt land/sone for mindre enn 10 dager siden, er bekreftet smittet eller har symptomer forenlig med covid19 må holde seg hjemme.
7. Ansvarlig arrangør holder oversikt over hvem som er tilstede for å sikre rask smittesporing.
8. Ved catering er arrangør selv ansvarlig for smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det forventes og kreves at samtlige gjester irettesetter seg retningslinjene. Vi oppfordrer arrangør til å utnevne tilstedeværende smittevernkontakt ansvarlig for å overholde reglene. Vi håper på forståelse og ber om at situasjonen snarlig normaliserer seg!

 

Vennlig hilsen

Omar Ansari                                        
Smittevernansvarlig v/ Hira Foods
Mob: 98880486

 

 

 

Opprettet: 21. mai 2020
Sist oppdatert: 5. november 2020