Plantegninger

Storsal 1. etg
Bordoppsett:
• Langbord
• Restaurantoppsett
• Hestesko
Kombiner gjerne oppsett etter eget ønske og behov.

Eksempel 1
Plan1-Storsal-eks1
Eksempel 2

Plan1-Storsal-eks2
Eksempel 3

Plan1-Storsal-eks3
Eksempel 4

Plan1-Storsal-eks4
Eksempel 5

Plan1-Storsal-eks5
Eksempel 6

Plan1-Storsal-eks6

Lillesal 1. etg
Bordoppsett:
• Langbord
• Restaurantoppsett
• Hestesko
Kombiner gjerne oppsett etter eget ønske og behov.

Eksempel 1
Plan1-eks1
Eksempel 2
Plan1-eks2
Eksempel 3
Plan1-eks3
Eksempel 4
Plan1-eks4

Terrasse 2. etg
Bordoppsett:
Langbord
• Restaurantoppsett
Kombiner gjerne oppsett etter eget ønske og behov.

Eksempel på bordoppsett
Plan2